От първи януари 2003-та година прагът за задължителна регистрация по ДДС ще бъде намален от 75 000 лв. на 50 000 лв. Това решиха депутатите с одобрените на второ четене промени в Закона за Данъка върху добавената стойност. Всеки търговец, регистриран по този закон, задължително трябва да има ДДС-сметка. За неплащане на ДДС в определения срок глобата ще бъде не по-малко от 50 лева или ще се налага имуществена санкция. За повторно нарушение глобата ще достигне 400 лева.