От МВР създават организация за съдействие при прибирането на есенната селскостопанска продукция, съобщиха от пресцентъра на ведомството. За целта представители на министерството са се срещнали с кметове на общини и собственици на лозови масиви и друга сезонна продукция за предприемане на съвместни действия за опазване на реколтата от престъпни посегателства, както и упражняването на контрол при нейното изкупуване.

Там, където се очаква да бъдат обособени пунктове за търговия и изкупуване на грозде и друга селскостопанска продукция, има готовност да бъде засилено полицейското присъствие, посочват от ведомството.  

Областните ръководства на МВР провеждат и срещи с представители на частни охранителни фирми, ангажирани с опазването на лозовите масиви, с оглед засилване на тяхната бдителност. Частните земеделски стопани и кооперации са информирани за начините на действие и своевременно уведомяване на органите на МВР при случаи на некоректни действия от хора или фирми, изкупуващи селскостопанската продукция.

В действията по опазване на лозовите масиви и реколтата по време на нейното прибиране ще се включат териториалните звена на дирекция ''Специализирани полицейски сили'' при ГДОП.