Днес правителството ще обсъди изпращането на четирима полицейски служители за участие в Полицейската мисия на Европейския съюз в Босна и Херцеговина. Подборът, подготовката и изпращането на българските представители ще бъде възложен на министъра на вътрешните работи.

Полицейската мисия на ЕС в Босна и Херцеговина ще започне работа на 1 януари 2003 г. Тя ще поеме функциите на мисията на ООН. Мисията трябва да успее да гарантира, че до края на 2005 г. полицейските служби на Босна и Херцеговина ще работят професионално и съгласно законодателството; че са освободени от политически намеси и ще се ръководят от деполитизирани и квалифицирани служители; че притежават честността, знанията и средствата, за да изпълняват своите задължения по прозрачен и обективен начин; че предприемат наказателни разследвания на случаи на корупция; сътрудничат си конструктивно с полицейските служби на съседни страни.

България поема разходите по изпращането на своите полицейски служители. Освен това, всички държави, които не членуват в ЕС, участват със задължителен принос от 25 000 евро годишно за текущите разходи на Полицейската мисия в Босна и Херцеговина. За България тези средства ще бъдат осигурени от бюджета на МВР.