Със 140 милиона лева са повишени приходите на енергийното министерство в сравнение с миналата година, отчете министър Милко Ковачев. Според него, през 2002 г. качеството на услугите за потребители е подобрено. При представянето на отчета за десетмесечието Милко Ковачев съобщи, че предложението за размразяване на проекта за АЕЦ "Белене" се съгласува на междуведомствено ниво и след това ще бъде внесен в правителството.

Изчисленията на енергийното министерство сочат, че апартаментите с въведено топлинно счетоводство и подменена абонатна станция ще плащат с 15% по-малко.

По думите на министър Ковачев, независимо от 20-процентното увеличение в цената на топлоенергията двукомпонентната тарифа, която включва такса "Мощност", ще доведе до намаляване на разходите за парно отопление. С двукомпонентната тарифа през лятото се плаща за такса "Мощност" и подгряване на тръбите, което намалява разходите за парното отопление през зимата, обясняват експертите.

На топлинно счетоводство са преминали 90% от абонатите. С новия закон за енергетиката ще може да се контролира и дейността на фирмите за топлинно счетоводство. Рехабилитация или подмяна е направена на всички абонатни станции в страната с изключение на София. Подмяната  ще намали с 8% загубите на топлоенергия в сградите, обясняват от енергийното министерство.

В сектор "Топлоснабдяване" загубите са намалели от 75 155 000 лв. за миналата година на 9 418 000 лв. за тази година. Това, според министър Ковачев, се дължи на понижените цени на газа и повишената изкупна цена на електроенергията, произведена по комбиниран начин.