Инспекцията по труда приключва проверките в металургичните предприятия в Софийска област. Вчера инспекторите влязоха в керамичното предприятие "Шамот" в Елин Пелин.

Инспекцията следи дали съществува фирмена политика по здраве и безопасност при работа. Проверява се и обхватът на производствения риск. В "Шамот" инспекторите откриха нарушения в маркировката в цеховете. Във фирмата жените вече не се занимават с тежък физически труд. Въпреки, че е задължително, част от работниците в цеховете не бяха с работно облекла.

Проверката в общо 31 металургични предприятия трябва да приключи до края на седмицата.