Хиляди дела отлежават с години в съдилищата. Това показва годишният доклад на Инспектората на Висшия съдебен съвет. Експертите са констатирали множество нарушения в прокуратурата и съдилищата в страната.

В Дупница например съдът неправомерно е събирал такси за подадени граждански искове - по 10 лева от физическо и по 50 лева от юридическо лице.

Другите скандални факти от проверките на инспекторите са за съхраняването на веществени доказателства по някои дела. Случва се да изчезват вещи, пари и ценности на подсъдимите или жертвите например, твърди шефът на инспектората Ана Караиванова.

В много от случаите съдебните заседания се протакат умишлено, за да може да изтече давността, а извършителите да не могат да отговарят пред закона за престъпленията си, отчитат още в доклада.

Посочили сме на компетентните органи и на обществото 54 случая, в които магистратите са нарушили по някакъв начин своите задължения и с това са накърнили нечии права, допълни Ана Караиванова. Поискали сме прилагането на санкционни мерки по тях, за да покажем на 54 магистрата, на цялата страна, че има такъв орган, който е непримирим към всички прояви, които са несъвместими с доброто име на съдебната власт.