България не е споменавана като лош пример за разпростираща се организирана престъпност в Западна Европа, съобщи министър Георги Петканов при завръщането си от приключилата в Лондон международна конференция по проблемите на престъпността в Югоизточна Европа. Страните от региона да бъдат подпомогнати с технически средства, предвиждат мерките, обсъдени в Лондон.