След четиригодишно забавяне варненската корабостроителница започна да изплаща задълженията на рабониците си. Те получават парите си по списък направен по азбучен ред. На този етап ще им бъдат изплатени само 7 процента от заработените пари.