Днес, 25 май, ще се проведе 39-та среща на Борда на директорите на Бизнес съвета на Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество. Тя се провежда в рамките на ротационното председателство на ОЧИС на България, което ще продължи до 31 май.  

В заседанието ще вземат участие главният секретар на Съвета – г-жа Ефтихия Бакупулу и представители на организации, представляващи бизнеса от 12-те страни-членки на ОЧИС. В програмата на заседанието е предвидено представяне на отчет за работата на Бизнес съвета в рамките на българското председателство на организацията, както и представяне на политиката за синергията в Черноморския регион в сферата на зелената икономика от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на България.

В програмата на сесиите са включени дискусии относно международните проекти с участие на Съвета, сътрудничество със сродни международни организации и вижданията на страните-членки на ОЧИС за развитието на региона. Заседанието ще бъде закрито с официалното предаване на ротационното председателство на Съвета на Гърция и представяне на плана за дейността на му за следващия период – 1 юни - 31 октомври.