Двете страни се надяват присъединяването им към Алианса да стимулира стопанското развитие. Анализаторите са сигурни, че то ще се отрази само на политическата стабилност в региона. Икономистите предупреждават да не се изграждат нереалистични очаквания, тъй като отварянето на вратата към НАТО не ознава автоматично икономическо развитие, а за прилив на чуждестранни инвестиции, решаващи са реформите. Това, според автора, е особено важно за България и Румъния, които за разлика от останалите новопоканени в НАТО няма да бъдат приети в Европейския съюз преди 2007 година. Чак тогава двете страни ще усетят икономическата полза от евроатлантическата интеграция.

Икономическите експерти подчертават, че членството в НАТО всъщност няма да означава много за стопанското развитие на двете балкански държави, които все още се борят за създаване на пазарна икономика, ускоряване на стопанските реформи и ограничаване на корупцията.