Правителството реши да отпусне на Националния осигурителен институт 100 милиона лева за коледни добавки на пенсионерите.

Предложението на вицепремиера Лидия Шулева за разпределението на коледните добавки е: пенсионерите с минимална пенсия без добавки, да получат еднократно добавка в размер на получаваната пенсия. Пенсионери с основна пенсия до 80 лева ще получат по 45 лева за Коледа. Тези, които взимат една или повече пенсии заедно с добавките към тях от 80 до 120 лева, ще получат за Коледа по 40 лева. За пенсионерите, които взимат над 120 лева, е предвидена еднократна помощ от 35 лева през декември.

"Информационната система вече е направила справка кои хора в кои групи попадат. Остава само да се разнесат тези суми в партидите на отделните пенсионери и няма нъкакъв проблем за това", заяви министър Шулева.