Още вчера ви съобщихме, че академичният съвет на Софийския университет реши да използва оценката от матурата при балообразуването, но само с нея няма да може да се кандидатства там.

Химико-технологичният и металургичен университет ще признава оценките от матурите по химия и математика /второ ниво/ за прием в униреситета.

Техническите университети ще признават оценките от матурите по физика и математика, като балообразуващи и като еквивалентни на тези от конкурсните изпити.

Шуменският университет "Константин Преславски" ще зачита оценките от матурите като равни на тези от конкурсния изпит. По този начин ще приемат кандидати и в Русенския университет.

Университетът за национално и световно стопанство няма да признава оценките от матурите вместо приемен изпит.

В Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" оценките от матурите ще важат за прием само в определени факултети.

Великотърновският университет ще зачита като балообразуващи оценките от матурите, но няма да ги използва вместо приемен изпит.