Текстът на манифеста, с който е прокламирана Независимостта на България, е написан във влака на гара Две могили, на пътя от Русе за Велико Търново. На малката гара, преди 102 години, в нощта срещу 22 септември едва ли е имало пътници.

Царският влак, с който тайно пътували Фердинанд и цялото правителство, имал точно там кратък престой.

Министър-председателят Малинов, часове преди това, посрещнал княза на яхтата "Хан Крум" край Русе, а на Две могили вече дописвал текста на Манифеста.

От днес пътниците, които се качват или слизат от влака на гарата, ще научават повече за този исторически акт и ще разберат, че понякога големите събития могат да бъдат подготвени и на една малка гара.

"Жителите  придобиха самочувствие, че градът им е свързан с историята на провъзгласяване на независимостта и направихме тази информационна изложба, за да се даде публичност на събитията”, каза Капка Иванова, областен координатор на младежката мрежа „Съхрани българското”.