Правителството ще обсъди присъединяването на България към Международния кодекс за поведение срещу разпространението на балистични ракети. Кодексът ще бъде приет на международна конференция в Хага на 25 и 26 ноември. Министърът по европейските въпроси ще бъде определен за ръководител на българската делегация на форума.

Страните по кодекса признават необходимостта от всеобхватно предотвратяване и ограничаване на разпространението на балистични ракетни системи, които могат да пренасят оръжия за масово унищожение, както и необходимостта от продължаване на полагането на подходящи международни усилия в тази насока.

Държавите, приели кодекса, ще ограничават и предотвратяват разпространението на балистични ракети на глобално и регионално равнище; ще упражняват максимална въздържаност при разработването, изпитанията и разполагането на балистични ракети. Препоръчва се намаляване на притежаваните национални наличности от такива ракети в интерес на глобалния и регионалния мир и сигурност.