Промените са залегнали в проект на закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.

Проектът предвижда да се засили контролът върху фирмите, които осъществяват посредническа дейност. 500 лв. става таксата за регистрация на фирми, които осъществяват посредническа дейност на територията на страната, и 1 000 лв. за онези, които посредничат за намиране на работа в чужбина. Глобите за установени нарушения по този закон се повишават и ще бъдат до 20 000 лв.

Документът въвежда насърчителен режим за земеделските производители и за лицата над 50-годишна възраст. Агенцията по заетостта може да предоставя средства на хора, които са регистрирани като земеделски производители, ако те са представили бизнеспроект и той е одобрен от поделенията на агенцията.