Предвидените средства за издръжка на столичните училища и детски градини в Бюджет 2003 г. са с 30 на сто по-малко от тази година. Това ще доведе до поскъпване на купона за храна в училищата и до намаляване на количеството и качеството на храната в детските градини. 180 училища и 180 детски градини има на територията на Столична община, съобщи Аглая Конова, председател на Комисията по образование и култура към Столична община. Според нея разходите за образование в София са 28 на сто от целия бюджет на общината, който за 2003 г. ще бъде със 60-70 на сто по-малко от 2001 г.