Филмът "На учителя с любов" и проблемите, показани в него, са сред най-обсъжданите теми и в интернет. Днес на страницата ни btv.bg ви попитахме какво провокира проблемите в българското училище.

Най-голям е процентът на хората, според които семейната среда е в основата на проблемите. Около една трета от анкетираните са на мнение, че виновна е държавата.

Приблизително същият е процентът на хората, посочили образователната ни система. Значително по-малък брой хора винят за проблемите учителите и учебния материал (гледай първа и втора част филма в рубриката на bTV Репортерите).

http://static.btv.bg//media/gallery/gallery_photo_263_1996.jpg