Международна конференция по трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа започва днес в Осиек, Хърватия. Форумът е под егидата на Пакта за стабилност и Европейската комисия. Кметът на Видин д-р Иван Ценов ще участва в конференцията. Ще бъде обсъдена ролята на трансграничното сътрудничество за повишаване на стабилността в тази част на Европа, управлението на еврорегионите, възможностите и пречките пред изпълнението на съвместни проекти.