Подготовката за предстоящото разширяване на НАТО, заплахата от тероризма и борбата срещу разпространението на оръжията за масово унищожение ще бъдат основните теми на откриващата се днес в Истанбул есенна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО. Сесията трябва да подготви срещата на високо равнище в Прага на 21 и 22 ноември.

Очаква се да бъде отделено голямо внимание на проектодекларацията за трансформацията на НАТО. Документът призовава ръководителите на НАТО да поканят България, Румъния, Словакия, Словения, Естония, Латвия и Литва да се присъединят към НАТО. Декларацията препоръчва също да бъдат преразгледани ролята, мисията и структурите на НАТО.