Министърът на отбраната на Румъния Йоан Мирча Пашку пристига у нас на на двудневно официално посещение по покана на министъра на отбраната Николай Свинаров. Целта на визитата е да се съгласуват съвместни инициативи по развитието на интеграционните процеси с НАТО до срещата на върха в Прага, както и след нея.

Ще се дискутират възможностите на двете страни по развитието и задълбочаването на двустранното и регионално военно сътрудничество.

Ще бъде подписан "Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния, относно защитата на стратегически обекти и на обекти от особена важност в близост до общата граница срещу терористични актове от въздуха".