Ръководителят на мисията на МВФ за България Джералд Шиф ще се срещне днес с министъра на финансите Милен Велчев.

Мисията на Фонда ще направи преглед на изпълнението на ангажиментите на правителството към края на септември, изпълнението на бюджета за 2002 г. и ще обсъди фискалната политика, заложена в проектобюджета за следващата година.

Очаква се действащото споразумение между българското правителство и МВФ да бъде преоформено в предпазно, при което страната ни ще получава финансиране само в случай на нужда. На техническо ниво прегледът по споразумението с експертите на Фонда започна в сряда миналата седмица.