Това съобщи Националната здравноосигурителна каса.

Техниката е купена по проекта "Реформа в здравния сектор", финансиран по линия на заема от Световната банка. Общата сума на техника е 5,7 милиона долара и 834 000 евро. Лекарите ще получат компютър, принтер, модем, четящо устройство за смарт карти и софтуер за операционната система.

За техника могат да кандидатства лекари, които имат договор с НЗОК и не по-малко от 1 000 здравноосигурени пациенти. Ще се дава предимство на медиците, работещи в отдалечени райони. В районите със затруднени съобщения на лекарите ще се дават безжични модеми. Те ще ползват техниката за срока, за които имат договор с касата. Комисии ще класират подадените молби до 29 ноември.