Българка, приела исляма, оспори пред Bърховния административен съд правилника на Mинистерския съвет за издаване на български документи за самоличност без забрадки. Жената уточни, че, ако след месец магистратите не се изкажат в нейна полза, ще заведе дело в Страстбург.

28-годишната Нурджан Георгиева е приела исляма преди шест години. Тя е категорична, че няма да се откаже от вярата си.

"Аз държа на вярата си, ако не държах на вярата си, щях да махна кърпата и щях да се снимам по техните закони. Имам предвид това решение на Министерския съвет", заяви жената.

Според правилника на Министерския съвет, в документите за самоличност снимките са без шапки и забрадки. Снимка със забрадка може да се направи, само ако се виждат двете уши и сантиметър от косата, е записано в уредбата. Нурджан уточни, че няма се снима така, защото това нарушава нейните конституционни права. Но няма да се откаже и от гражданството си. Даже и да иска, в момента тя не може да го направи, защото е без лична карта. Заради това Нурджан
не може да получава колети и писма. За услуги се обръща към приятелите си.

Според нея, доста жени не са спазили вярата и са се снимали без кърпи. Тя обаче няма да го направи, защото по нейно мнение това е непряка дискриминация. Снимките с перуки например, са позволени. Адвокатите й уточниха, че ако висшите магистрати не уважат искане й, Нурджан ще се обърне към съда в Страсбург.