Пет пъти е увеличена употребата на кокаин, а около четири пъти на хероин и амфетамини сред учениците във Велико Търново през последните три години.

Това показват изводите на представително проучване на поведението, оценките и нагласите на учениците в община Велико Търново по отношение на употребата на психоактивни вещества, предаде БТА.

Трайна остава тенденцията за масова употреба на марихуана сред учениците, показва проучването, направено по поръчка на Областния съвет по наркотични вещества със съдействието на експерти от РИОКОЗ и програмата за промоция на здравословен начин на живот "СИНДИ".

При изследването от май до декември 2007 г са анкетирани 1491 ученика от 10 до 19-годишна възраст.

Близо 25 на сто от анкетиралите са посочили, че поне веднъж в живота си досега са опитвали психотропни вещества.

Сравнителният анализ на данните от проучване сред учениците в общината, направено през 2004 г. показва, че се очертава трайна тенденция за увеличение на броя на учениците, които употребяват наркотици.

Най-чувствително от 17 процента на над 26 процента е увеличен броят на употребяващите дрога на 17-годишна възраст.

Сравнителен анализ на данните от паралелно проучване направено по същото време сред 414 студенти от Великотърновския университет и Националния военен университет показва, че употребата на дрога сред студентите е два пъти по-разпространена отколкото сред учениците - съответно 14 на сто срещу 7 на сто.

Според анкетираните ученици и студенти, строгото законодателство за производители и разпространители и открития диалог по проблемите на наркоманиите са основните мерки, които държавата трябва да предприеме за да бъде решен проблемът с разпространението и употребата на психоактивни вещества сред младите хора.