Информацията разпространиха сп. "Нейчър физикс", "Сайънс дейли" и редица други научни издания и сайтове, цитирани от БТА

Въпреки че явлението "магнетизъм" е известно отдавна, свойствата на магнитното поле са изучени сравнително малко. Д-р Кърджилов и ръководената от него група е разработила метод, позволяващ да се получи нагледна триизмерна "снимка" на магнитното поле.

Учените "просветлили" изследван от тях образец на спин-поляризирани неутрони (неутрони съз зададено състояние на спина) и са отбелязали в какви участъци в какъв момент от време става изменението на спина. Обобщавайки тези данни, те получили "снимка" на полето.