Не се явиха кандидати за участие в днешния публичен търг с тайно наддаване за продажба на производствената площадка, заедно с всички активи, свързани с производствената дейност на металургичния комбинат  "Кремиковци". Това съобщи пред журналисти синдикът на комбината Цветан Банков.

Предложенията за цена можеха да се подават заедно с квитанция за внесен задатък в запечатан плик в канцеларията на синдика днес от 12 до 13 часа. Началната цена на обособената част от имуществото на комбината е 565 517 510 лева. За участие в наддаването се внася задатък от десет процента от оценката.

Синдикът съобщи, че днешният търг е първа фаза от общата процедура по осребряване на имуществото на комбината. Следващата фаза предвижда насрочване на нова продажба, след като има ново обявяване. Новата продажба ще стане чрез търг с явно наддаване.