Прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство по сигнал от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и публикации в пресата за надписвани лекционни часове от преподаватели в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

В постановлението си заместник-градският прокурор на София Иванка Трифонова посочва, че не се открити данни за нарушения на преподавателите и не е ощетен бюджетът на университета, респективно държавата. Не е било извършено и документално престъпление чрез вписване на невярно обстоятелство за студентка от Юридически факултет, а проф. д-р Тенчо Колев не е използвал служебното си положение като декан, за да помогне при преместването на студентка от друго висше училище в страната на база на академична справка с невярно съдържание, посочват от прокуратурата.

Не са били нанесени и вреди на Юридическия факултет чрез сключване на незаконна сделка за купуване на техника и оборудване, които да са се оказали ненужни за студентите на същия факултет, добавят от прикуратурата.