Дълговете на общините към частни фирми и банки възлизат на 200 млн. лева. Някои общини са изправени пред реална опасност да спрат част от дейностите си заради неразплатени сметки. Дълговете са натрупани от около половината общини в България. Част от тях периодично изплащат част от задълженията си, но се появяват нови дупки в бюджета.

Неплатените сметки са предимно за благоустройство и комунални услуги. По данни на Националното сдружение на общините, в Топ 10 на най-големите длъжници на бизнеса и на банките попадат Столичната община, Сливен и Перник. Силистра също влиза в класацията.

Осемнайсет кметства в община Силистра вече месец работят без ток. Електрозахранването е спряно заради задължения на общината към Е.ОН от 160 000 лева. За да се направи дори най-простата справка в кметството на село Професор Иширково се вадят старите книги. Така се работи и в Айдемир.

"Сега с индиго и ръкописно издаваме удостоверения, каквито са необходими, защото хората искат да си извършат сделките - и в банките отиват, и им искат удостоверения, въобще не ги интересува, че няма ток”, обяснява Надежда Савова.

"Налага се да ходим там където има ток… Това затруднява и счетоводната работа, тъй като програмата e вкарана в компютър”, каза кметът на село Айдемир Румен Борисов.

Документите се пишат на ръка. Заради изключителната бедност в община Силистра, събираемостта от местни данъци и такси е изключително ниска. От Националното сдружение на общините обясняват, че най-големите дупки в бюджета се появяват там, където основният поминък на населението е изчезнал.

"Тази дупка се появи вече като структурен дефицит в местните бюджети. Тоест под това разбираме, че с обикновени мерки, с еднократни инжекции, субсидии от държавата или другаде, този дефицит ще се потуши временно”, разясни зам.-изпълнителният директор на Национално сдружение на общините Емил Савов.  

От там са убедени, че трябва да бъде измислен нов механизъм на сформиране на общинските бюджети. Най-големият длъжник, според данните - Столичната община, обясни, че плаща задълженията си в нормални срокове. Забавяне се налага единствено по технически причини, а не поради липса на приходи.