Гости по темата са Стефан Димитров и Георги Пауновски