Ще се разберат ли социалните партньори за цената на труда?