Кой реши стотици хора да останат без път до домовете си?