ЕК е фиксирала максимални цени до 44,7 стотинки за обаждане