Драматичната история на майка и дъщеря, разделени от една стена