Жени от ромски произход на протест срещу езика на омразата