Откриха българска история, писана век преди Паисиевата история