Цял ден в църквата "Св. Св. Кирил и Методи" на село Байлово ще продължи поклонението пред дядо Добри.