Лъвчетата пропътуваха повече от 2000 км под медицински контрол в специализиран транспорт за големи животни.