Писателят Иван Палчев представя своята книга "Терор"