"София диша" - с две издания тази година - на 24 и 25 юни и 26 и 27 август. Гостуват Антон Бахчеванов и Екатерина Цекова от "MasterChef" и Стоян Николов - творчески директор на "София диша".