Гост по темата е археологът проф. Николай Овчаров.