23-ма източногерманци загиват, бягайки през България на Запад