Има ли възрастова дискриминация при изпращането на линейки?