Добри хора помагат на деца в неравностойно положение с различни проблеми да управляват лодки за рафтинг в Панчаревското езеро.

Заниманията са всяка сряда и в тях се включват деца с всякакви проблеми – незрящи, с увреден слух или с церебрални проблеми.

Усилията на организаторите са за тяхна сметка, но е нужна финансова помощ за транспортиране на децата. Ако искате да помогнете, може да го направите.