"Предлагаме да бъде включена процедура, която да регламентира придобиване на устойчив законен статут на сгради, които са построени за жилищни нужди", каза Даниела Михайлова, юрист по дела за незаконно строителство, в студиото на "Тази сутрин".