И кой крие от месеци урана във водата на Първомай?