Хората искат да бъдат почистени затлачените от наводнението дерета.