Застрашени ли са от замърсяване въздухът и водата на Ново Лески?