Абитуриентите, които бяха в народни носии в последния си учебен ден, събраха 25 хиляди долара в благотворителна акция.  

Идеята 12 а клас на Езикова гимназия "Пейо Яворов" в Силистра да бъдат с носии им е подсказана от техен учител.

„Усещането, че си българин винаги трябва да живее в теб където и да си по света, винаги трябва да помниш откъде си, с кого си бил, да си помниш корените, традициите, защото това е важно особено в такива времена където сме разпръснати по цялата земя”, коментира Миряна Стоянова.

Ивана Станева допълва, че целта им е да се забавляват, а не просто да „дадем много пари за тоалети, а в съзнанието ни да остане траен спомен.”

Преди две години класът се включва в международна дарителска организация. Предизвикателството е да съберат 25 000 долара за 25 работни дни и с тези пари да се построи училище в Гана, Лаос или Гватемала. Младежите правят интернет страница и клип на различни езици.

Акцията успява, парите са събрани и с тях се строи детска градина и училище за 60 деца в Гана.

Част от абитуриентите ще останат у нас, а други смятат да учат в чужбина.