Първите 100 кандидати за участие в MasterChef се явиха пред комисиите