Идеята е на природен парк Витоша и цели да помогне за опазването на парка